Het Haags Matrozenkoor zoekt per januari 2021 een dirigent-docent

Per januari 2021 zoeken we een nieuw lid voor ons muzikaal team voor de volgende (combinatie van) werkzaamheden.

  • een docent/dirigent die de basistechnieken voor de opleidingsklas en de andere koorklassen verzorgt en de solfège op natuurlijke wijze in de lessen vlecht;
  • een dirigent voor de Concertklas en de (A) TB klas.

Van de dirigent wordt verwacht dat hij een rol speelt in het aangaan van nieuwe samenwerkingen.

Wie zoeken iemand die:

  • een grote affiniteit heeft met de muzikale beleving van jongens tussen ca. 7 en 17 jaar;
  • over de benodigde pedagogische inzichten en vaardigheden beschikt;
  • in staat is een herkenbare methodiek te hanteren, afgestemd op de doelgroep;
  • gedegen kennis bezit van het klassieke en traditionele zangrepertoire, in combinatie met een professionele kijk op eigentijdse ontwikkelingen binnen de muziek en de uitvoeringspraktijk;
  • die gevoel heeft voor de verhouding tussen plezier van het proces en ambitie voor een podiumpresentatie.

Meer informatie Mirella Brakkee, voorzitter van het bestuur.
Telefoon: 06-54367818 of een brief met CV sturen naar voorzitterHMK@gmail.com
Of kijk op www.matrozenkoor.nl of op onze facebookpagina
Procedure:
Sluitingsdatum: 12 oktober 2020
Informatieve gesprekken: eind oktober
Sollicitatiegesprekken: laatste week oktober begin november


Achtergrondinformatie

Het Haags Matrozenkoor is hét jongenskoor van Den Haag met een lange traditie. Vele generaties jongens hebben hier hun muzikale opleiding gehad.
Hierin is het koor met zijn tijd meegegroeid. Met respect voor de traditie kiezen wij ervoor om op een eigentijdse manier jongens te begeleiden in hun muzikale ontwikkeling. Het bestuur heeft hiervoor een opdrachtenkader uitgezet, van waaruit het muzikaal team een eigen kleur aan de opleiding, de zangcultuur en de muzikale producties van het koor geeft. Het muzikaal team adviseert het bestuur over te nemen besluiten en te ontwikkelen activiteiten op muzikaal-artistiek, en muziek pedagogisch terrein.

De koorklassen repeteren op maandag en vrijdag aan het einde van de middag – begin van de avond. Er zijn een Opleidingsklas, een Concertklas en een ATB-klas voor de oudere  jongens . Het muzikaal team bestaat momenteel uit een dirigent en een docent solfège die tevens in voorkomende gevallen de concerten begeleidt op orgel en piano.

Minimaal tweemaal per jaar geeft het koor een presentatie/concert. Ook zingen de jongens elk jaar mee  in diverse uitvoeringen van de Matthäus-Passion met professionele koren en orkesten uit de regio (Residentie Orkest, Bachkoor Holland). De concertreis die het koor elke herfst maakt, is voor veel jongens het hoogtepunt van het jaar.

In de Opleidingsklas (leeftijd 7-9 jaar) wordt er gezongen vanuit de basisvaardigheden op het gebied van melodie, ritme, maat en intervallen, waarbij het gebruik van stem, spraak, adem en lichaam centraal staat.

In de Concertklas worden de ontwikkelde vaardigheden verder uitgebouwd, en wordt het meerstemmig zingen geïntroduceerd. Hierom is er iedere  week een combinatierepetitie met de (A)TB-groep, waarin verschillende niveaus van meerstemmigheid worden geoefend. Dit resulteert in het zingen van diverse werken in een vierstemmige bezetting op de concerten.

In de ATB-klas zingen jongens met een ruime zangervaring. Hier wordt de ontwikkeling verder uitgebouwd en wordt de wisseling naar de mannenstem goed begeleid. Ook is er ruime aandacht voor het zangplezier en de onderlinge band, zodat de basis wordt gelegd voor een levenslange liefde voor muziek.