Zingen is leuk!

En samen zingen in een jongenskoor is nog veel leuker. Je kan al vanaf de leeftijd van 7 jaar lid worden van het Haags Matrozenkoor. Sinds 1928 hebben honderden jongens het plezier van samen zingen beleefd. Met het koor werk je mee aan bijzondere concerten en kom je in alle beroemde concertzalen van Nederland. Hier wordt de basis gelegd voor een leven lang plezier en waardering voor muziek.

Meer weten over de verschillende koorklassen? Kijk dan op deze pagina.

Repetitietijden

O-klas (7-8 jaar) Maandag 16:15-17.00 uur  
C-klas (9-13 jaar) Maandag 17:00-17.45 uur Vrijdag 17.00-18.15 uur
ATB-klas (lage stemmen) Maandag 17.45-18.30 uur Vrijdag 17:30-19.15 uur

Proefles

Weet je nog niet zeker of een koor iets is voor jou? Meld je dan aan voor een proefles via secretaris@matrozenkoor.nl
De eerstvolgende proefles is op 21 september. Ook als je alleen een project wilt meezingen, zoals de Matthäus Passion van Bach of de Krönungsmesse van Mozart, ben je van harte welkom om een keer te komen kijken.

Inschrijven

Zijn u en uw zoon enthousiast over het Haags Matrozenkoor? Vraag dan een inschrijfformulier op bij de secretaris van het koor: secretaris@matrozenkoor.nl.
Na inschrijving ontvangt u een welkomstbrief met toelichting over het koor. Voor jongens die in de C-klas of hoger instromen wordt een afspraak gemaakt voor het aanmeten van een koorpak (matrozenpak).

Machtiging tot automatische incasso

Contributiebetaling geschiedt door middel van een afgegeven incassomachtiging. Wij verzoeken u vriendelijk het machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en tegelijk met het inschrijfformulier op te sturen. De incassomachtiging wordt gebruikt voor het innen van de jaarlijkse contributie, de eigen bijdrage aan de koorreis (alleen na inschrijving voor de koorreis) en eventuele kosten voor lesmateriaal (bladmuziek of solfègelesboek tot een maximum van EUR 25 per schooljaar).

Contributie

Vanaf september 2020 wordt de contributie per schooljaar in rekening gebracht.  

Klas Contributie sept 2020 – juli 2021
O-klas EUR 210
C-klas EUR 400
ATB-klas EUR 400

Eventuele contributieverhogingen worden vóór 30 april gecommuniceerd. Het bestuur heeft geen plannen om de contributie te verhogen.

Opzeggen

Opzeggen kan jaarlijks vóór 31 mei door middel van een email aan secretaris@matrozenkoor.nl. Bij het niet in acht nemen van deze datum is de volledige contributie van het volgend schooljaar verschuldigd.