Het Haags Matrozenkoor is een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: Mirella Brakkee

Penningmeester: Leonie Soonawala

Secretaris : Maita Latijnhouwers

Communicatie: Laura van Breen

Algemeen lid: Wil van Nunen